Udstrækningsøvelser indhold

Klik på musklen og se en pdf fil, eventuelt til udskrivning.

Overekstremiteten

m. trapezius (3 delt)
m. rhomboideus (2 stk.)
m. pectoralis minor og major
m. serratus anterior
m. levator scapula
m. latissimus dorsi
m. deltoideus
m. pectoralis major
m. biceps brachii
m. triceps brachii
m. brachialiss
m. extensor m flexor
m. terres major

Kappemuskel
Rhombemuskel
Lille og store brystmuskel
Savtakket brystmuskel
Skulderbladsløfter
Brede rygmuskel
Deltamuskel
Store brystmuskel
Tohovedet armbøjer
Trehovedet armstrækker
Lille armbøjer
Fingerbøjer og fingerstrækker
Store trinde skuldermuskel
Underekstremiteten
m. quadriceps femoris
m. biceps femoris
m. semimembranosus og m. semitendinosus
m. gluteus maximus
m. gluteus medius
m. gluteus minimus
m. piriformis
m. sartorius
m. triceps surae
m. gastronemius
m. soleus
m. adductor

m. tibialis anterior
Firehovedet knæstrækker
Tohovedet hasemuskel
Halvhindede og halvsenede hasemuskel
Store sædemuskel
Mellemste sædemuskel
Lille sædemuskel
Pæremusklen
Skræddermusklen
Trehovedet benmuskel
Tohovedet lægmuskel
Flyndermuskel
Indadrettet muskelfører
Forreste skinnebensmuskel
Truncus
m. erector spinae
m. splenius
m. sternocleidomastoideu
s
m. rectus abdominis
m. obliquus externus abdominis
Rygstrækkerne
Den remformede nakkemuskel
Halsskråmusklen
Lige bugmuskel
Ydre skrå bugmuskel